English  |

杞??涓??戒袱宀稿???板ぇ瀛︽???? 2011

???? 瀛︽??/th> ?板??/th> ?诲??
1 ?版咕澶у? ?版咕 100
1 娓???澶у?锛???浜?? 澶ч?? 100
3 棣?娓?ぇ瀛?/a> 棣?娓?/td> 97.1
4 娓???澶у?锛??扮?锛? ?版咕 93.1
5 棣?娓????澶у? 棣?娓?/td> 89.3
6 棣?娓?腑??澶у? 棣?娓?/td> 87.5
7 ??浜?ぇ瀛?/a> 澶ч?? 78.4
8 浜ら??澶у?锛??扮?锛? ?版咕 70.3
9 涓??界?瀛︽????ぇ瀛?/a> 澶ч?? 66.9
10 娴?姹?澶у? 澶ч?? 65.4
11 棣?娓???宸ュぇ瀛?/a> 棣?娓?/td> 63.2
12 ?虫??澶у? ?版咕 63
13 涓?ぎ澶у? ?版咕 61.7
14 ????澶у? ?版咕 60
15 涓?娴蜂氦??澶у? 澶ч?? 59.6
16 ??浜?ぇ瀛?/a> 澶ч?? 58.8
16 澶??﹀ぇ瀛?/a> 澶ч?? 58.8
18 棣?娓???甯?澶у? 棣?娓?/td> 53.8
19 ?版咕绉???澶у? ?版咕 49
20 ??寮?澶у? 澶ч?? 48.7
21 ??灏?婊ㄥ伐涓?澶у? 澶ч?? 47.8
22 ??涓????澶у? 澶ч?? 47
23 涓?北澶у?锛?楂???锛? ?版咕 46
24 涓??藉??涓?澶у? 澶ч?? 44.7
25 姝︽?澶у? 澶ч?? 44
26 ????澶у? 澶ч?? 43.6
27 ??浜????澶у? 澶ч?? 43.3
28 ?垮?澶у? ?版咕 43
29 ??浜???┖??ぉ澶у? 澶ч?? 42.7
30 涓?北澶у?锛?骞垮?锛? 澶ч?? 41.7
31 涓??戒汉姘?澶у? 澶ч?? 40.6
32 涓??村ぇ瀛?/a> ?版咕 40.3
33 澶╂触澶у? 澶ч?? 38.4
34 ??浜???宸ュぇ瀛?/a> 澶ч?? 38.3
35 ?﹂?ㄥぇ瀛?/a> 澶ч?? 38.1
36 涓???澶у? 澶ч?? 38
37 ??娴?澶у? 澶ч?? 37.2
38 澶ц???宸ュぇ瀛?/a> 澶ч?? 36.9
39 棣?娓?蹈浼?澶у? 棣?娓?/td> 36.5
40 瑗垮?浜ら??澶у? 澶ч?? 35.7
41 ??宸?澶у? 澶ч?? 35.4
42 涓??澶у? ?版咕 34.7
43 ??涓?甯???澶у? 澶ч?? 34.5
44 灞变?澶у? 澶ч?? 32.8
45 涓???澶у? 澶ч?? 32.3
46 ?版咕甯???澶у? ?版咕 31.7
47 ??????宸ュぇ瀛?/a> 澶ч?? 31.6
48 ??浜????澶у? 澶ч?? 31.3
49 ?板???诲?澶у? ?版咕 29.7
50 涓??藉?拌川澶у?锛???浜?? 澶ч?? 29.6
51 浜???绉???澶у? ?版咕 29.4
52 涓???澶у? ?版咕 28.8
53 楂???甯???澶у? ?版咕 28.7
54 ?挎不澶у? ?版咕 28.6
55 ?版咕娴锋?澶у? ?版咕 28.3
56 ?靛?绉???澶у? 澶ч?? 27.6
56 ???哄ぇ瀛?/a> ?版咕 27.6
58 褰板??甯???澶у? ?版咕 27.4
59 涓??芥捣娲?澶у? 澶ч?? 27.1
59 涓???澶у? 澶ч?? 27.1
59 ??浜?氦??澶у? 澶ч?? 27.1
62 ??涓???宸ュぇ瀛?/a> 澶ч?? 26.8
63 ??浜????澶у? 澶ч?? 26.7
64 ??浜????靛ぇ瀛?/a> 澶ч?? 26.2
65 ??搴?澶у? 澶ч?? 26.1
66 涓???甯???澶у? 澶ч?? 25.8
67 澶╂触?荤?澶у? 澶ч?? 25.6
68 ??浜???┖??ぉ澶у? 澶ч?? 25.5
69 ??浜???涓?澶у? 澶ч?? 25.2
70 婀???澶у? 澶ч?? 25.1
71 ??浜?腑?昏??ぇ瀛?/a> 澶ч?? 24.9
72 婢抽?ㄥぇ瀛?/a> 婢抽??/td> 24.8
73 ??灏?婊ㄥ伐绋?澶у? 澶ч?? 24.6
73 ??宸?澶у? 澶ч?? 24.6
75 涓?娴疯储缁?澶у? 澶ч?? 24.4
76 浜???澶у? 澶ч?? 24.1
77 ??涓????澶у? 澶ч?? 24
78 ??浜???宸ュぇ瀛?/a> 澶ч?? 23.2
79 涓?北?诲?澶у? ?版咕 23
79 宀???澶у? 棣?娓?/td> 23
79 ??浜???宸ュぇ瀛?/a> 澶ч?? 23
82 涓??芥?挎?澶у? 澶ч?? 22.8
82 婢抽?ㄧ???澶у? 婢抽??/td> 22.8
84 涓??藉?拌川澶у?锛?姝︽?锛? 澶ч?? 22.4
85 涓?ぎ璐㈢?澶у? 澶ч?? 22.2
86 涓?娴峰ぇ瀛?/a> 澶ч?? 21.7
87 娣℃?澶у? ?版咕 21.5
88 娌虫捣澶у? 澶ч?? 21.3
89 涓???澶у?锛?涓?娴凤? 澶ч?? 21.1
90 ??浜???涓?澶у? 澶ч?? 21
91 涓?娴峰??借?澶у? 澶ч?? 20.9
92 ?㈢?插ぇ瀛?/a> ?版咕 20.5
93 ??浜?伐涓?澶у? 澶ч?? 20.4
94 涓??借???澶у? 澶ч?? 20.2
95 瀵瑰?缁?娴?璐告??澶у? 澶ч?? 20.1
95 姝︽???宸ュぇ瀛?/a> 澶ч?? 20.1
97 ??浜???借?澶у? 澶ч?? 20
98 杈?浠?澶у? ?版咕 19.7
98 涓??戒?濯?澶у? 澶ч?? 19.7
100 ?ㄥ??澶у? 澶ч?? 19
100 ??瑗垮???澶у? 澶ч?? 19
?ㄥ???????㈡?℃????

?ュ??涓?杞?/h2>