English  |

杞??涓??戒袱宀稿???板ぇ瀛︽???? 2015

???? 瀛︽??/th> ?板??/th> ?诲??
1 娓???澶у?锛???浜?? 澶ч?? 100
2 娓???澶у?锛??扮?锛? ?版咕 87.9
3 ?版咕澶у? ?版咕 85.8
4 ??浜?ぇ瀛?/a> 澶ч?? 78
5 棣?娓?腑??澶у? 棣?娓?/td> 72.3
6 棣?娓?ぇ瀛?/a> 棣?娓?/td> 70.3
7 棣?娓????澶у? 棣?娓?/td> 69.9
8 涓??界?瀛︽????ぇ瀛?/a> 澶ч?? 67.5
9 娴?姹?澶у? 澶ч?? 64.4
10 澶??﹀ぇ瀛?/a> 澶ч?? 62.5
11 浜ら??澶у?锛??扮?锛? ?版咕 62.3
12 涓?娴蜂氦??澶у? 澶ч?? 61.9
13 棣?娓???甯?澶у? 棣?娓?/td> 55.4
14 棣?娓???宸ュぇ瀛?/a> 棣?娓?/td> 51
15 ????澶у? ?版咕 49.1
16 ?虫??澶у? ?版咕 48
17 ??浜?ぇ瀛?/a> 澶ч?? 46.2
18 涓?ぎ澶у? ?版咕 45.4
19 涓?北澶у?锛?骞垮?锛? 澶ч?? 44.2
20 ?版咕绉???澶у? ?版咕 44.1
21 ??涓????澶у? 澶ч?? 43.3
22 涓?北澶у?锛?楂???锛? ?版咕 43.2
23 涓??藉??涓?澶у? 澶ч?? 42.8
24 ??浜???┖??ぉ澶у? 澶ч?? 42.7
25 ??浜????澶у? 澶ч?? 42.4
26 姝︽?澶у? 澶ч?? 41.7
27 瑗垮?浜ら??澶у? 澶ч?? 41.2
28 ??寮?澶у? 澶ч?? 40.6
29 ????澶у? 澶ч?? 40.4
30 ??灏?婊ㄥ伐涓?澶у? 澶ч?? 39.9
31 ??娴?澶у? 澶ч?? 38.9
32 涓???澶у? 澶ч?? 38.2
33 澶╂触澶у? 澶ч?? 37.4
34 涓??戒汉姘?澶у? 澶ч?? 37.3
35 ?垮?澶у? ?版咕 36.9
36 澶ц???宸ュぇ瀛?/a> 澶ч?? 35.9
37 ??宸?澶у? 澶ч?? 35.5
38 ?﹂?ㄥぇ瀛?/a> 澶ч?? 35.4
39 涓???澶у? 澶ч?? 35.2
40 ??浜???宸ュぇ瀛?/a> 澶ч?? 35.1
41 涓??村ぇ瀛?/a> ?版咕 33.5
42 灞变?澶у? 澶ч?? 32.4
43 棣?娓?蹈浼?澶у? 棣?娓?/td> 32.3
44 ??????宸ュぇ瀛?/a> 澶ч?? 32
45 ??涓?甯???澶у? 澶ч?? 31.7
46 婢抽?ㄧ???澶у? 婢抽??/td> 30.7
47 ??浜????澶у? 澶ч?? 30.2
48 涓??界?虫补澶у?锛???浜?? 澶ч?? 30.1
49 婢抽?ㄥぇ瀛?/a> 婢抽??/td> 29.7
50 涓??澶у? ?版咕 29.6
50 涓??藉?昏??ぇ瀛?/a> ?版咕 29.6
52 ??涓???宸ュぇ瀛?/a> 澶ч?? 29.5
53 ?板???诲?澶у? ?版咕 29.4
54 涓??藉?拌川澶у?锛???浜?? 澶ч?? 29.2
55 ?板??绉???澶у? ?版咕 28.8
55 ?版咕甯???澶у? ?版咕 28.8
57 楂????诲?澶у? ?版咕 27.9
58 ??浜???宸ュぇ瀛?/a> 澶ч?? 27.5
59 ?ㄥ???介??澶у? ?版咕 27.4
60 澶╂触?荤?澶у? 澶ч?? 26.6
60 涓???甯???澶у? 澶ч?? 26.6
60 ??搴?澶у? 澶ч?? 26.6
63 ??浜?氦??澶у? 澶ч?? 26.5
64 ??浜?伐涓?澶у? 澶ч?? 26.4
65 涓??芥捣娲?澶у? 澶ч?? 26.3
65 ??浜???涓?澶у? 澶ч?? 26.3
67 ??浜????靛ぇ瀛?/a> 澶ч?? 26.1
67 婀???澶у? 澶ч?? 26.1
69 ?板?澶у? 澶ч?? 25.8
70 瑗垮??澶у? 澶ч?? 25.6
70 涓???澶у? ?版咕 25.6
72 ?靛?绉???澶у? 澶ч?? 25.5
72 涓???澶у? 澶ч?? 25.5
74 浜???绉???澶у? ?版咕 25.3
75 楂???甯???澶у? ?版咕 25.2
76 ??灏?婊ㄥ伐绋?澶у? 澶ч?? 24.9
77 ??浜?腑?昏??ぇ瀛?/a> 澶ч?? 24.8
77 ??宸?澶у? 澶ч?? 24.8
79 ?挎不澶у? ?版咕 24.4
79 褰板??甯???澶у? ?版咕 24.4
81 ?版咕娴锋?澶у? ?版咕 24.1
82 ??浜???宸ュぇ瀛?/a> 澶ч?? 23.9
82 ??浜????澶у? 澶ч?? 23.9
84 ??浜???┖??ぉ澶у? 澶ч?? 23.7
85 涓?娴疯储缁?澶у? 澶ч?? 23.6
86 涓???澶у?锛?涓?娴凤? 澶ч?? 23.3
87 ???哄ぇ瀛?/a> ?版咕 22.8
88 涓???澶у?锛??辫?诧? ?版咕 22.7
88 瑗垮??靛?绉???澶у? 澶ч?? 22.7
90 涓??芥?挎?澶у? 澶ч?? 22.3
91 浜???澶у? 澶ч?? 22.2
91 涓?娴峰ぇ瀛?/a> 澶ч?? 22.2
93 瑗垮??????绉???澶у? 澶ч?? 22.1
94 ??涓????澶у? 澶ч?? 21.8
94 涓??藉?拌川澶у?锛?姝︽?锛? 澶ч?? 21.8
96 瀵瑰?缁?娴?璐告??澶у? 澶ч?? 21.1
96 娌虫捣澶у? 澶ч?? 21.1
96 涓?北?诲?澶у? ?版咕 21.1
99 ?ㄥ??澶у? 澶ч?? 21
99 ?板??澶у? ?版咕 21
?ㄥ???????㈡?℃????

?ュ??涓?杞?/h2>