English  |

杞??涓??戒袱宀稿???板ぇ瀛︽???? 2016

???? 瀛︽??/th> ?板??/th> ?诲??
1
娓???澶у?锛???浜??
澶ч??100.0
2澶ч??82.6
3
娓???澶у?锛??扮?锛?
?版咕75.8
4澶ч??70.3
5棣?娓?/td>66.5
5
棣?娓?腑??澶у?
棣?娓?/td>66.5
7
?版咕澶у?
?版咕66.1
8
棣?娓???甯?澶у?
棣?娓?/td>65.9
9
娴?姹?澶у?
澶ч??64.2
10
涓?娴蜂氦??澶у?
澶ч??63.2
10
棣?娓????澶у?
棣?娓?/td>63.2
12澶ч??61.2
13
??浜????澶у?
澶ч??57.9
14
浜ら??澶у?锛??扮?锛?
?版咕56.9
15澶ч??48.4
16
涓?北澶у?锛?骞垮?锛?
澶ч??47.2
17
涓?北澶у?锛?楂???锛?
?版咕45.6
18
????澶у?
?版咕45.1
19
瑗垮?浜ら??澶у?
澶ч??44.4
20
??涓????澶у?
澶ч??44.2
21
?虫??澶у?
?版咕43.7
22
涓???澶у?
澶ч??43.3
23
涓??藉??涓?澶у?
澶ч??42.3
24
姝︽?澶у?
澶ч??41.1
25
??灏?婊ㄥ伐涓?澶у?
澶ч??41.0
26棣?娓?/td>40.7
27
??浜???┖??ぉ澶у?
澶ч??40.4
28
涓?ぎ澶у?
?版咕40.2
29
??寮?澶у?
澶ч??40.0
30
??娴?澶у?
澶ч??38.5
31
????澶у?
澶ч??37.9
32
婢抽?ㄧ???澶у?
婢抽??/td>37.8
33
?版咕绉???澶у?
?版咕37.6
34
涓??戒汉姘?澶у?
澶ч??36.6
35
涓???澶у?
澶ч??36.4
36澶ч??36.2
37
澶╂触澶у?
澶ч??36.1
38
??宸?澶у?
澶ч??35.4
39澶ч??35.1
40澶ч??34.5
41澶ч??34.3
42
灞变?澶у?
澶ч??32.2
43
?垮?澶у?
?版咕32.1
43澶ч??32.1
45
棣?娓?蹈浼?澶у?
棣?娓?/td>31.9
45婢抽??/td>31.9
47
??涓?甯???澶у?
澶ч??30.6
48?版咕30.4
49
??浜????澶у?
澶ч??30.1
50
涓??界?虫补澶у?锛???浜??
澶ч??29.8
51
?板?澶у?
澶ч??29.7
52
涓??藉?拌川澶у?锛???浜??
澶ч??29.2
53
?板???诲?澶у?
?版咕29.1
54
婀???澶у?
澶ч??28.7
55?版咕27.8
56澶ч??27.7
57澶ч??27.5
57
?版咕甯???澶у?
?版咕27.5
59
涓??芥捣娲?澶у?
澶ч??27.4
60
涓??澶у?
?版咕27.2
61
?板??绉???澶у?
?版咕27.0
62
涓???甯???澶у?
澶ч??26.9
62
??宸?澶у?
澶ч??26.9
64
??浜?氦??澶у?
澶ч??26.7
65
??浜???涓?澶у?
澶ч??26.0
66
?ㄥ???介??澶у?
?版咕25.7
67
楂????诲?澶у?
?版咕25.6
67
??浜?伐涓?澶у?
澶ч??25.6
67
澶╂触?荤?澶у?
澶ч??25.6
70
涓?娴疯储缁?澶у?
澶ч??25.5
71
??搴?澶у?
澶ч??25.4
72澶ч??24.8
73
涓???澶у?
澶ч??24.6
74
?靛?绉???澶у?
澶ч??24.5
75
瑗垮??靛?绉???澶у?
澶ч??24.2
76
瑗垮??澶у?
澶ч??24.0
76
??灏?婊ㄥ伐绋?澶у?
澶ч??24.0
78
姹???澶у?
澶ч??23.9
79
楂???甯???澶у?
?版咕23.8
79
??浜???┖??ぉ澶у?
澶ч??23.8
81
?挎不澶у?
?版咕23.2
81
涓??藉?拌川澶у?锛?姝︽?锛?
澶ч??23.2
83
浜???绉???澶у?
?版咕23.1
84澶ч??22.8
85
涓???澶у?锛?涓?娴凤?
澶ч??22.7
86
涓???澶у?
?版咕22.6
86
?版咕娴锋?澶у?
?版咕22.6
88
瑗垮??????绉???澶у?
澶ч??22.1
88
褰板??甯???澶у?
?版咕22.1
90澶ч??22.0
91?版咕21.7
91澶ч??21.7
93
??浜???涓?澶у?
澶ч??21.5
94?版咕21.4
95
瀵瑰?缁?娴?璐告??澶у?
澶ч??21.3
96
涓???澶у?锛??辫?诧?
?版咕21.1
97
涓??芥?挎?澶у?
澶ч??21.0
97
??涓????澶у?
澶ч??21.0
99
浜???澶у?
澶ч??20.6
100
??浜????澶у?
澶ч??20.5
?ㄥ???????㈡?℃????

?ュ??涓?杞?/h2>