English  |

ARWU ?介??椤鹃?????浼?

?介??椤鹃?????浼?????璐f?????????㈤??灏扁??涓???澶у?瀛︽????????绛??稿?崇??绌堕」????渚?涓?涓???瑙?涓?寤鸿????介??椤鹃?????浼????????????绛????茬??绌堕?????涓????ュ??瀛﹁??????濞??介??缁?缁??????ュ?╂?烘????椤跺??跨???绌朵汉??锛?浠ュ??涓????ュ??澶у??????¢?裤???介??椤鹃?????浼?椤鹃?????????濡?涓?锛?Charles A. Goldman????????澹? title=

Charles A. Goldman????????澹

缇??藉?板痉???革?RAND Corporation锛?楂?绾х?娴?瀛﹀?

绠???


Pierre de Maret????????澹? title=

Pierre de Maret????????澹

姣??╂?跺?椴?濉?灏????卞ぇ瀛﹀???¢?

绠???


Simon Marginson????????澹? title=

Simon Marginson????????澹

浼︽?﹀ぇ瀛﹀??㈡???插??

绠???


Jan Sadlak????????澹? title=

Jan Sadlak????????澹

IREG?介??瀛︽??????涓???瓒???浼?涓诲腑

绠???


Jamil Salmi??澹? title=

Jamil Salmi??澹

?介??楂?绛????蹭?瀹

绠???


Alex Usher

Alex Usher

???垮ぇ楂?绛????叉???ュ?ㄨ????告?昏?

绠???


Stamenka Uvali?-Trumbi?

Stamenka Uvali?-Trumbi?

?????芥??绉???缁?缁?锛?UNESCO锛?楂?绛????叉?归?╀?璐ㄩ??淇????ㄤ富绠

绠???


Marijk van der Wende????????澹? title=

Marijk van der Wende????????澹

涔?寰?????ぇ瀛︾??绌剁???㈤?㈤?匡?楂?绛????插?????

绠???


?ivind Andersen

?ivind Andersen

???绉?瀛︽??瀛︾??绌堕?? ???

绠???


Tony F. Chan

Tony F. Chan

棣?娓????澶у?

绠???


Judith S. Eaton

Judith S. Eaton

楂?绛????茶?璇???浼?, 缇???/p>

绠???

?ュ??涓?杞?/h2>